Šumavský národní park je svou rozlohou 69 tisíc hektarů největším národním parkem v České republice. Tento národní park, který byl zřízen v roce 1991 z části původního Chráněného krajinného území Šumava, se rozprostírá na jihozápadě Čech.

 Šumavský národní park bývá označován jako Zelené srdce Evropy.

Zelené srdce Evropy

Rozsáhlá rašeliniště, smrkové a bukové pralesy, horské louky, nespoutané řeky či ledovcová jezera. To je Národní park Šumava, který je jedním z největších souvislých komplexů lesa ve střední Evropě. I díky tomu je často označován jako Zelené srdce Evropy.

Na území tohoto českého národního parku bylo mimo jiné k dnešnímu datu vyhlášeno 24 státních přírodních rezervací a jiných maloplošných zařízení.

Snaha o ochranu přírody

Šumavský národní park ovšem neslouží jako hospodářský les nebo zábavný park, jde spíš o oblast, která umožňuje obnovu přirozených lesních ekosystémů. Snahy o ochranu přírody na tomto území sahají už do roku 1911, kdy se poprvé uvažovalo o vyhlášení přírodního parku Šumava.

Působení ledovce

Jaké přírodní útvary patří ke chloubám Šumavského národního parku? Vzhledem k tomu, že v nejmladších geologických obdobích ovlivňoval tvářnost Šumavy nespočet horských ledovců, to jsou zejména jezera ledovcového původu. V Národním parku Šumava najdete celkem tři, a to Plešné, Prášilské a Laka.

Za zmínku rovněž stojí, že ledovec modeloval i nejvyšší vrchol české Šumavy, horu Plechý, jež se tyčí do výšky 1378 metrů.

Pro plánování výletů či dovolené je třeba nějaká inspirace, hodí se katalogy cestovek nebo můžete využít internetové stránky ZDE"

Rašeliniště

Pro Národní park Šumava je rovněž typická rašelinná půda. Právě ve zdejších rašeliništích se setkáte i s rašelinnými jezírky. Největší z nich je Chalupské u Borových Lad, k dalším patří jezírka v Skytské a Mlynářské slati u Modravy nebo jezírko v Tříjezerní slati u Srní.

Ochrožení živočichové a rostliny

Národní park Šumava je také domovem několika desítek ohrožených druhů rostlin a živočichů. Z řad flóry se zde vyskytuje například chrpa horská, hořec panonský nebo šafrán bělokvětý. Významnými živočišnými druhy, které se na Šumavě vyskytují, jsou zejména rys ostrovid, datlík tříprstý, tetřev hlušec, kos horský nebo sýc rousný.

Šumavská nej

  • Plechý – Nejvyšší hora na území Šumavského národního parku, která dosahuje výšky 1378 metrů nad mořem. Plechý je zároveň nejvyšší horou české i rakouské strany Šumavy.
  • Filipova Huť – Tato osada, která leží na území Šumavského národního parku, je nejvýše položeným sídlem v Česku (1093 m n. m.).
  • Roubené domy v Dobré – V této osadě se nacházejí volarské alpské domy, jež jsou vystavěny v upraveném alpském stylu.
  • Lipenská přehrada – Jde o největší umělou vodní nádrž na území České republiky.

Tři stupně ochrany

V rámci Šumavského národního parku se rozlišují celkem tři stupně ochrany. První zóna je označována jako přísná přírodní, druhá zóna jako řízená přírodní a třetí zóna jako okrajová.

Podstata ochranných zón

Území první zóny, které je ponecháno přirozenému vývoji bez ovlivňování člověkem, zahrnuje pralesovité zbytky lesů, mokřady a vrchovištní rašeliny. Cílem druhé ochranné zóny, jež zahrnuje zbývající lesní a ostatní ekosystémy, je udržet přírodní rovnováhu.

Nakonec třetí okrajová zóna se vztahuje na území, které je určené pro trvalé bydlení, služby, zemědělství, turistiku a rekreaci.

Další články z rubriky

Štítky: , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *