Velkolepá incká pevnost Machu Picchu se tyčí na vrcholu Starého vrchu (Machu Picchu) v peruánských Andách. Tato vysokohorská pevnost, jež čítá zhruba dvě stě budov, byla znovuobjevena až ve dvacátém století, takřka čtyři sta let po svém zániku.

 Inckou pevnost Machu Picchu v peruánských Andách v roce 1911 znovuobjevil americký historik a archeolog Hiram Bingham.

Vznik Machu Picchu

Machu Picchu vzniklo zhruba v letech 1450 až 1470 našeho letopočtu. Jako královské útočiště jej nechal vybudovat incký vládce Pachacuti. Tato pevnost, která se tyčí v nadmořské výšce 2135 metrů, poskytovala domov až tisícovce lidí. A to vládnoucím Inkům, služebnictvu, kněžím i řemeslníkům.

Rozdělení pevnosti podle postavení obyvatel

Podobně, jako byla strukturována incká společnost, tak bylo rozděleno i samotné Machu Picchu. Na dolních terasách, které byly postaveny z nahrubo opracovaných kamenů, žili běžní obyvatelé. Na vyšších terasách se zase nacházely domy a úřadovny šlechty.

Náboženský charakter staveb

Inkové vyznávali Kult Slunce a Kult Měsíce. Nejvíce si přitom vážili Intiho – boha Slunce. Z toho důvodu má takřka polovina budov nacházejících se v Mach Picchu náboženský charakter. A to například chrám Tří oken, Hlavní chrám nebo kamenný sloup Intihuana.

Kamenný sloup Intihuana

Intihuana neboli „kámen, který poutá Slunce“ velekněžím sloužil jako sluneční hodiny nebo jako poměrně přesný přístroj k určování slunovratů, dnů rovnodennosti či ke sledování dráhy Měsíce.

Pro plánování výletů či dovolené je třeba nějaká inspirace, hodí se katalogy cestovek nebo můžete využít internetové stránky ZDE"

Opuštění Machu Picchu

Archeologové se domnívají, že Machu Picchu bylo opuštěno ještě před příchodem španělských conquistadorů. Podle jedné teorie vedly znepřátelené incké kmeny zničující války, která vedla k jejich vzájemnému vyhlazení.

Teorie opuštění pevnosti

Další teorie říká, že obyvatelé této pevnosti vymřeli v důsledku nějaké epidemie. Vědci se přitom přiklánějí k sifilitidě nebo neštovicím. Poslední z teorií, která má nejvíce zastánců, mluví o tom, že jednoduše došlo k úpadku vládnoucí kasty Inků, a tím Machu Picchu ztratilo svůj důvod k existenci. Co je ovšem jisté, po úpadku incké říše pevnost Machu Picchu pohltil prales.

Znovuobjevení Machu Picchu

Machu Picchu bylo znovuobjeveno v roce 1911. Tehdy na něj náhodou narazil americký historik a archeolog Hiram Bingham, který měl ovšem nejprve za to, že objevil inckou pevnost Vilcabambu, kterou Španělé v roce 1572 srovnali se zemí, když dobývali říši Inků.

Zahájení vykopávek

Machu Picchu se do svého znovuobjevení dochovalo ve skvělém stavu. Z toho lze usuzovat, že jej Španělé, kteří měli pověst plenitelů všech sídel, na která narazili, asi neobjevili. Hiram Bingham se na Machu Pichu vrátil po roce, nechal odstranit porost a zahájil vykopávky.

Rozsáhlý komplex náměstí a paláců

Tento americký historik a archeolog následně objevil rozsáhlý komplex náměstí, nádvoří, domů, paláců, chrámů, lázní i vodních kanálů. Tyto stavby vznikly z obrovských, dokonale opracovaných žulových kvádrů, a to bez použití malty. Kvádry do sebe zapadaly tak přesně, že do nich nebylo možné strčit ani čepel nože.

Další články z rubriky

Štítky: , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *